Radovi na implantatima

 

 

  Radovi na implantatima predstavljaju rešenje za totalnu bezubost ili ukoliko fali jedan ili više zuba.

 

 Ukoliko su potrebne proteze na zubnim implantima, one se ugrađuju tako što se najpre u vilicu ugrađuju dentalni šrafovi (lokatori, drikeri), a potom se na njih prikopčava zubna proteza. Ovakve proteze se skidaju i lako održavaju, a cena im je pristupačna.

 

 Fiksni protetski radovi na implantatima pružaju veću udobnost i bolji osećaj pacijentu. Oni su fiksirani na zubne implantate i, samim tim, nepokretni.